Privacy verklaring


Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging Timmersweide, gevestigd te Hengelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08170077, hierna te noemen: `de Vereniging`.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan: secretariaat@timmersweide.nl
Privacy verklaring Timmersweide 2018

Download privacy verklaring hier in PDF