Reglementen en parkgebruik


Privacy verklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan: secretariaat@timmersweide.nl
 
meer informatie vindt U hier

Introducé of gastspelerregeling

Regelmatig krijgen we de vraag of het is toegestaan om een introducé mee te nemen en of daar kosten tegenover staan. Het bestuur vindt het positief om potentiële leden kennis te laten maken met Timmersweide. Een bedrag hiervoor innen is bewerkelijk dus vooralsnog niet wenselijk. Vandaar de volgende regeling:

een gastspeler mag drie keer gratis komen spelen, natuurlijk in gezelschap van een lid – van tevoren meld je per mail aan dat je een gastspeler wilt meenemen, en wanneer (mail naar secretariaat@timmersweide.nl.

daarna verwachten we dat de introducé de keuze heeft kunnen maken (wel of geen lid worden)

er worden geen kosten voor berekend. Enerzijds willen we geen bureaucratische rompslomp, anderzijds willen we het park primair voor de leden houden. Daar betaal je immers contributie voor. We rekenen op je medewerking en wensen jou en je gastspeler(s) veel speelplezier.

Verenigingsdienst, jouw inzet of een extra financiële bijdrage

Om te zorgen dat je een drankje kunt drinken aan de bar en het park en paviljoen er netjes bij liggen, draagt ieder lid hieraan bij door 3 verenigingsdiensten per jaar uit te voeren. Je kunt keuze maken uit bardienst, schoonmaak of groenonderhoud. Het is mogelijk om 2 van de 3 diensten af te kopen, hiervoor wordt € 60,- in rekening gebracht.

Wil je iets voor je tennisvereniging betekenen? Informatie over de verschillende commissies vind je op de pagina “bestuur en commissies” met de contactpersonen en mail adressen.

Het huishoudelijk reglement

Onze vereniging kent naast de statuten een huishoudelijk reglement.