Opzeggen lidmaatschap


Je dient het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende jaar op te zeggen. Opzegging kan via mailsecretariaat@timmersweide.nl of per brief naar het secretariaat.

Liefst per mail met een reden van opzegging, dit omdat we als bestuur graag willen leren. Vraag altijd om een bevestiging van je opzegging. Zo voorkom je misverstanden.

Secretariaat Ledenadministratie TV Timmersweide 
p/a Hanny Teunissen 
Bankastraat 31 
7556 AN Hengelo OV